top of page

Transport kontenerów morskich

+ 58 526 14 47

Zadzwoń spytaj o szczegóły

Transport kontenerów morskich to jedna ze specjalizacji.

Nasze naczepy posiadają odbiór kontenerów morskich 20",  40" i 45".

Nasze ultra lekkie naczepy Fliegl pozwalają na legalny transport kontenerów 20" o wadze brutto 30,5 tony co oznacza wagę netto towaru powyżej 27 ton. 

Do transportu intermodalnego kontenerów 40" dysponujemy 3 osiowym ciągnkami siodłowymi umożliwiającymi zwiększenie DMC zespołu pojazdów wraz z ładunkem do 44 ton. 

Naczepy podkontenerowe do przewozu produktów płynnych posiadają dodatkowo dopuszczenie do przewozu towarów niebezpieczenych ADR (czerwony pasek) wydawane przez Transportowy Dozór Techniczny.

bottom of page