top of page

Kompleksowa obsługa usług przeładunkowych

Magazynowanie

+ 58 526 14 47

Zadzwoń spytaj o szczegóły

Nasza specjalizacja w zakresie bezpiecznej obsługi logistycznej towarów podlegających przepisom ADR sprawia, iż bez trudu dokonamy przeładunków i transportu również towarów w sztukach przesylki. 

Posiadamy możliwości techniczne związane z konfekcjonowaniem surowców sypkich i płynnych w tym przygotowania stężeń według oczekiwań klienta z wykorzystaniem wody z własnej stacji deminaralizacji. 

Nasza flota samochodowa umożliwia realizację małych dostaw dystrybucyjnych :

- pojazdami o ładowności 1-3,5 Tony,

- samochodami ciężarowymi z zabudową BDF o ładowności 13,5 Tony

- zestawami i naczepami typu firana o ładowności do 24 Ton

Pojazdy posadają wyposażenie ADR a wszyscy kierowcy stosowne uprawnienia.

Pojazdy wyposażone są w windy załadowcze. 

bottom of page