top of page

Odpady

Posiadamy pozwolenie na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych wydaną przez Starostę Gdańskiego w dniu 01 kwietnia 2016.
bottom of page